Hagyomány és korszerű műveltség

Szeretettel köszöntjük Kedves látogatóinkat a Mezőtúri Református Kollégium honlapján! Ahogyan intézményünk mottója is mutatja, iskolánk 1530 óta az évszázados református, keresztyén hagyományokat ötvözi a mindenkori oktatás és technikai fejlődés vívmányaival. Jelenleg négy- és nyolcévfolyamos gimnáziumi, valamint négy plusz egy éves szakközépiskolai, és általános iskolai képzésekkel, illetve óvodánkban várjuk leendő diákjainkat.
Hírek

Szalagtűzés Református módra

2016. december 9-én 17 órakor került sor iskolánk végzőseinek legjobban várt eseményére: a Szalagavatóra. A Szalagtűzés hagyományosan a 12. évfolyam és a zászló bevonulásával, valamint a Himnusz közös éneklésével kezdődött.
Tovább...


Régi helyén a Könyvtár

2016. november 25-én méltó helyére került a Mezőtúri Református Kollégium könyvtára és Ókönyvtára. Ezzel mintegy 40 ezer muzeális értékű könyvritkaság költözhetett vissza régi helyére. Az országos hírű ünnepség 9 órakor kezdődött.
Tovább...


Mikulás-napi kézműves délután

2016. november 24-én a DÖK szervezésében került sor a tanév első kézműves délutánjára. A rendezvény programját a közelgő Advent és Mikulás-nap szolgáltatta.
Tovább...


RE-FORMÁCIÓ Október 31.

2016-ban ünnepeltük 499. évfordulóját annak, hogy Luther Márton kiszögezte 95 pontból álló tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Iskolánkban csendesnapot tartottunk.
Tovább...


2016. október 23.

2016. október 23-án ünnepeltük az 1956-os magyar szabadságharc és forradalom 60. évfordulóját. A megemlékezés 10 órakor a Belvárosi Nagytemplomban Ünnepi Istentisztelettel kezdődött.
Tovább...


Teremtés hete - Október

Iskolánk 2016. októberében hagyományosan rajzpályázat keretében emlékezett meg a Teremtés hetéről. Az idei év témája: "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." volt.
Tovább...


Október 6.

Október 6-án a Belvárosi Nagytemplomban Ünnepi Istentisztelet keretében emlékeztünk meg az aradi tizenhárom vértanú haláláról.
Tovább...


Határtalanul szeretem hazámat!

A Mezőtúri Református Kollégium hetedikes kisgimnazistái 2016. június 1-5. között a Határtalanul! pályázatnak köszönhetően egy Erdélyi körúton vehetett részt, melyet írásában Patkós Linett kisgimnazista idéz fel.
Tovább...


Balogh János XII. Nagykunsági Nagy-Sárréti Tájökológiai Konferencia Túrkevén

Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Nagykunsági Nagy–Sárréti Tájökológiai Konferencia Túrkevén a Városháza dísztermében. Dr. Balogh János születésének 103. évfordulója alkalmából a Corvin lánccal kitüntetett ökológus professzor életművét méltatta Dr. Szabó Zoltán a Túrkevéért Alapítvány elnöke.
Tovább...


Farsang a Mezőtúri Református Kollégiumban

2016. február 3-án, 4-én és 5-én került megrendezésre az óvodások farsangja. Ötletes jelmezekbe öltözve, a népi kultúrából merített műsorokkal, versengéssel, szeretetvendégséggel űztük el a telet óvodánkban.
Tovább...

Bemutató filmek iskolánkról

Középiskola

Általános iskola


Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ha félek is, benned bízom!”
(Zsolt 56)

1 A karmesternek: „A messzi fák galambja" kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban. 2 Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. 3 Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. 4 Ha félek is, benned bízom! 5 Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 6 Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. 7 Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. 8 Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! 9 Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! 10 Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. 11 Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, 12 Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 13 Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat. 14 Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

Sokféle veszéllyel van teletűzdelve az emberi életút. Mi sem vagyunk kivételek, nekünk is gyakran kell szembenéznünk veszélyekkel. Ez a zsoltár csodálatos útmutatást ad arról, hogy mit kell tennünk, amikor veszélyben vagyunk, és félelem járja át a lelkünket. Mind a mai napig érvényes az, ami a zsoltáros életében megoldást jelentett: „Ha félek is, benned bízom!" (4). Tudjuk, hogy azért bizakodhatunk mert: „...nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét" (2Tim 1,7).

RÉ 56 MRÉ 56


Legfrissebb video


Kövess minket!