Dexam

A tavaszi vizsgaidőszakban (2017. április 21 - május 20-ig) várjuk angol nyelvből a B2 nyelvi szinten vizsgázókat! A vizsgáról, vizsganaptárról és vizsgadíjakról bővebben ide kattintva olvashat.

Továbbá a 2014-es őszi vizsgaidőszaktól kezdődően lehetőség van nyelvvizsgát tenni B1 és C1 nyelvi szinten is!

Angol alapfokú és felsőfokú írásbeli nyelvvizsga
2017. április 29.
Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga
2017. április 22.
További információ kérhető az intézmény titkárságán: 56/350-012
Jelentkezési határidő mindhárom nyelvi szinten: 2017. március 30.

A DExam vizsgarendszer

 • három szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő államilag akkreditált, egynyelvű angol nyelvvizsga, mely szóbeli (A) és írásbeli (B) részvizsgákból áll.
 • a külön is letehető részvizsgák kompatibilisek bármely más akkreditált nyelvvizsgával, ami azt jelenti, hogy ha van már például egy szóbeli (A) bizonyítványa, egy DExam írásbelivel (B) megszerezhető a "C" típusú bizonyítvány és fordítva
 • a két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri. A mérési egységek önállóak, a készségeket elkülönítve mérik.

Szóbeli (A) részvizsgán mért készségek:

 • a beszédértés
 • a beszédkészség

Írásbeli (B) részvizsgán mért készségek:

 • az írott szöveg értése
 • az íráskészség.

A vizsga sajátosságai:

 • a DExam vizsgarendszer fontos sajátossága a humánmodul / reálmodul megjelenése. A DExam vizsgarendszer szerkezetében a humánmodul / reálmodul a nyelvtudás szintjétől és a mért készség jellegétől függően épül be.
 • a B1 szintű nyelvhasználótól saját hétköznapjaihoz kapcsolódó, mindennapi témák ismeretét várjuk el, ezért a B1 szintű vizsga nem tartalmazza a modulválasztás lehetőségét.
 • B2 és C1 szinten a vizsgázók különböző arányban kapnak általános és modulfeladatokat. Az általános témájú feladatok a humán- és reálfeladatsorok közös részét képezik. A modulfeladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek.
 • a szóbeli (beszédkészséget mérő rész) páros vizsga

A következő táblázat összefoglalja a DExam vizsga követelményeinek sikeres teljesítésére vonatkozó számításokat.

Elérhető pontszám Elérendő minimum pontszám
Beszédértés 25 10 (40%)
Beszédkészség 25 10 (40%)
Szóbeli (A típusú) részvizsga 50 30 (60%)
Írott szöveg értése és nyelvismeret 25 10 (40%)
Íráskészség 25 10 (40%)
Írásbeli (B típusú) részvizsga 50 30 (60%)

Vizsgadíj befizetése

A jelentkezők a vizsgadíjat befizethetik

 • készpénz-átutalási csekken, amely beszerezhető a Mezőtúri Református Kollégium titkárságán (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.) az alábbi időpontokban:
  Hétfő-csütörtök: 7:00 - 16:00
  Péntek: 7:00 - 13:00
 • banki átutalással a Debreceni Egyetem számlaszámára: 10034002-00282871

Jelentkezési lap

A jelentkezési lap letölthető innen.

Érdeklődés:

Telefon: +36-56-350-012 - titkárság, Serfőzőné Bihari Szilvia

Email cím: mezotur.iskola@reformatus.hu

Februártól felkészítő tanfolyamok indulnak.

Érdeklődés:

Telefon: +36-30-314-9680, +36-30-400-5595, +36-30-362-7138

Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3