Dexam

A tavaszi vizsgaidőszakban (2017. április 21 - május 20-ig) várjuk angol nyelvből a B2 nyelvi szinten vizsgázókat! A vizsgáról, vizsganaptárról és vizsgadíjakról bővebben ide kattintva olvashat.

Továbbá a 2014-es őszi vizsgaidőszaktól kezdődően lehetőség van nyelvvizsgát tenni B1 és C1 nyelvi szinten is!

Angol alapfokú és felsőfokú írásbeli nyelvvizsga
2017. április 29.
Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga
2017. április 22.
További információ kérhető az intézmény titkárságán: 56/350-012
Jelentkezési határidő mindhárom nyelvi szinten: 2017. március 30.

A DExam vizsgarendszer

 • három szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő államilag akkreditált, egynyelvű angol nyelvvizsga, mely szóbeli (A) és írásbeli (B) részvizsgákból áll.
 • a külön is letehető részvizsgák kompatibilisek bármely más akkreditált nyelvvizsgával, ami azt jelenti, hogy ha van már például egy szóbeli (A) bizonyítványa, egy DExam írásbelivel (B) megszerezhető a "C" típusú bizonyítvány és fordítva
 • a két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri. A mérési egységek önállóak, a készségeket elkülönítve mérik.

Szóbeli (A) részvizsgán mért készségek:

 • a beszédértés
 • a beszédkészség

Írásbeli (B) részvizsgán mért készségek:

 • az írott szöveg értése
 • az íráskészség.

A vizsga sajátosságai:

 • a DExam vizsgarendszer fontos sajátossága a humánmodul / reálmodul megjelenése. A DExam vizsgarendszer szerkezetében a humánmodul / reálmodul a nyelvtudás szintjétől és a mért készség jellegétől függően épül be.
 • a B1 szintű nyelvhasználótól saját hétköznapjaihoz kapcsolódó, mindennapi témák ismeretét várjuk el, ezért a B1 szintű vizsga nem tartalmazza a modulválasztás lehetőségét.
 • B2 és C1 szinten a vizsgázók különböző arányban kapnak általános és modulfeladatokat. Az általános témájú feladatok a humán- és reálfeladatsorok közös részét képezik. A modulfeladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek.
 • a szóbeli (beszédkészséget mérő rész) páros vizsga

A következő táblázat összefoglalja a DExam vizsga követelményeinek sikeres teljesítésére vonatkozó számításokat.

Elérhető pontszám Elérendő minimum pontszám
Beszédértés 25 10 (40%)
Beszédkészség 25 10 (40%)
Szóbeli (A típusú) részvizsga 50 30 (60%)
Írott szöveg értése és nyelvismeret 25 10 (40%)
Íráskészség 25 10 (40%)
Írásbeli (B típusú) részvizsga 50 30 (60%)

Vizsgadíj befizetése

A jelentkezők a vizsgadíjat befizethetik

 • készpénz-átutalási csekken, amely beszerezhető a Mezőtúri Református Kollégium titkárságán (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.) az alábbi időpontokban:
  Hétfő-csütörtök: 7:00 - 16:00
  Péntek: 7:00 - 13:00
 • banki átutalással a Debreceni Egyetem számlaszámára: 10034002-00282871

Jelentkezési lap

A jelentkezési lap letölthető innen.

Érdeklődés:

Telefon: +36-56-350-012 - titkárság, Serfőzőné Bihari Szilvia

Email cím: mezotur.iskola@reformatus.hu

Februártól felkészítő tanfolyamok indulnak.

Érdeklődés:

Telefon: +36-30-314-9680, +36-30-400-5595, +36-30-362-7138

Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi”
(Péld 18,17–24)

17 Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. 18 A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.19 A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár. 20 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. 21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. 22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát. 23 Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol. 24 Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi" (21). A szó elszáll? Jézus bántó szavainkat a gyilkossággal együtt említi (Mt 5,22), és figyelmeztet, hogy felelőtlen beszédünknek önmagunkra nézve is komoly következménye van (Mt 12,36–37). Nem kellene Isten kegyelmét kérve sokkal jobban odafigyelni a beszédünkre?

RÉ 89 MRÉ 89