Dexam

A tavaszi vizsgaidőszakban (2017. április 21 - május 20-ig) várjuk angol nyelvből a B2 nyelvi szinten vizsgázókat! A vizsgáról, vizsganaptárról és vizsgadíjakról bővebben ide kattintva olvashat.

Továbbá a 2014-es őszi vizsgaidőszaktól kezdődően lehetőség van nyelvvizsgát tenni B1 és C1 nyelvi szinten is!

Angol alapfokú és felsőfokú írásbeli nyelvvizsga
2017. április 29.
Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga
2017. április 22.
További információ kérhető az intézmény titkárságán: 56/350-012
Jelentkezési határidő mindhárom nyelvi szinten: 2017. március 30.

A DExam vizsgarendszer

 • három szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő államilag akkreditált, egynyelvű angol nyelvvizsga, mely szóbeli (A) és írásbeli (B) részvizsgákból áll.
 • a külön is letehető részvizsgák kompatibilisek bármely más akkreditált nyelvvizsgával, ami azt jelenti, hogy ha van már például egy szóbeli (A) bizonyítványa, egy DExam írásbelivel (B) megszerezhető a "C" típusú bizonyítvány és fordítva
 • a két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri. A mérési egységek önállóak, a készségeket elkülönítve mérik.

Szóbeli (A) részvizsgán mért készségek:

 • a beszédértés
 • a beszédkészség

Írásbeli (B) részvizsgán mért készségek:

 • az írott szöveg értése
 • az íráskészség.

A vizsga sajátosságai:

 • a DExam vizsgarendszer fontos sajátossága a humánmodul / reálmodul megjelenése. A DExam vizsgarendszer szerkezetében a humánmodul / reálmodul a nyelvtudás szintjétől és a mért készség jellegétől függően épül be.
 • a B1 szintű nyelvhasználótól saját hétköznapjaihoz kapcsolódó, mindennapi témák ismeretét várjuk el, ezért a B1 szintű vizsga nem tartalmazza a modulválasztás lehetőségét.
 • B2 és C1 szinten a vizsgázók különböző arányban kapnak általános és modulfeladatokat. Az általános témájú feladatok a humán- és reálfeladatsorok közös részét képezik. A modulfeladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek.
 • a szóbeli (beszédkészséget mérő rész) páros vizsga

A következő táblázat összefoglalja a DExam vizsga követelményeinek sikeres teljesítésére vonatkozó számításokat.

Elérhető pontszám Elérendő minimum pontszám
Beszédértés 25 10 (40%)
Beszédkészség 25 10 (40%)
Szóbeli (A típusú) részvizsga 50 30 (60%)
Írott szöveg értése és nyelvismeret 25 10 (40%)
Íráskészség 25 10 (40%)
Írásbeli (B típusú) részvizsga 50 30 (60%)

Vizsgadíj befizetése

A jelentkezők a vizsgadíjat befizethetik

 • készpénz-átutalási csekken, amely beszerezhető a Mezőtúri Református Kollégium titkárságán (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.) az alábbi időpontokban:
  Hétfő-csütörtök: 7:00 - 16:00
  Péntek: 7:00 - 13:00
 • banki átutalással a Debreceni Egyetem számlaszámára: 10034002-00282871

Jelentkezési lap

A jelentkezési lap letölthető innen.

Érdeklődés:

Telefon: +36-56-350-012 - titkárság, Serfőzőné Bihari Szilvia

Email cím: mezotur.iskola@reformatus.hu

Februártól felkészítő tanfolyamok indulnak.

Érdeklődés:

Telefon: +36-30-314-9680, +36-30-400-5595, +36-30-362-7138

Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301