Hírek

Szalagtűzés Református módra

2016-12-12

2016. december 9-én 17 órakor került sor iskolánk végzőseinek legjobban várt eseményére: a Szalagavatóra. A Szalagtűzés hagyományosan a 12. évfolyam és a zászló bevonulásával, valamint a Himnusz közös éneklésével kezdődött.

Arany János: Domokos napra című költeményét Török László 11. B osztályos szavalatában hallgathattuk meg. Az ünnepi beszédek sorát Vasas István Főigazgató Úr nyitotta meg, aki a megjelentek köszöntése után a Szalagavatót egyszeri és megismételhetetlen válaszútnak nevezte. Olyan válaszútnak, ahol a diákok megmérettetnek az elmúlt 4 vagy 8 év alatt, ahol választani kell, merre menjen tovább az út. Útravalóként fogalmazta meg, hogy soha nem szabad elfelejteni, a világ hívságai, trendjei múlandóak, s csak a krisztusi hit állja ki az idők próbáját. Ezután Mihalina László Lelkészelnök Úr Pál apostol Tituszhoz írt levelének 2. fejezetével köszöntötte a végzősöket. Ünnepi beszédében kiemelte a „megjelent” szónak a jelentőségét. 2016-ban, a technikai csodák, a megosztás korában csak az a fontos, s az számít komoly eseménynek, ami a hírekben megjelenik. 2016 évvel ezelőtt, amikor Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, nem voltak nagy híradások, nem volt nagy ünnepség, hanem szegénységben, csendességben született meg Jézus Krisztus, melyről Advent heteiben, Karácsony közeledtével nem szabad megfeledkezni. Beszédét egy intelemmel zárta, melyben arra kérte a végzősöket, vigyék magukkal Isten szeretetét, az üdvözülés csodáját.

Végül Herceg Zsolt Mezőtúr város polgármestere szólalt fel, aki meghatározó, jelentős állomásként értékelte a szalagavatás eseményét. Az igazi nehézségek, akadályok csak ez után fognak következni, de a kihívások azért vannak, hogy az ember legyőzze azokat. Végezetül átadta az Önkormányzat ajándékát.

Ez után Krajcsi Mónika 11. B osztályos tanuló köszöntése következett, aki megemlékezésében kihangsúlyozta, ez a pillanat, amire annyira vártak a végzősök, az izgalmon túl nehéz is, hisz lezár egy szakaszt, s megnyit egy utat valamerre, az ismeretlen felé. Felelevenítette a kezdetet, az első napokat, az első osztályfőnöki órákat, a felfedezéseket, az új dolgok kipróbálását, mindazokat az eseményeket, melyek összetartják, összekovácsolják az osztályt.

A köszöntések után került sor az est legünnepélyesebb pillanatára: a szalagtűzésre.

A szalagok feltűzése után hangzott el Majoros Luca 12. A osztályos diák referátuma, aki megfogalmazta, mit jelent diák szemmel a szalag, miért is olyan jelentős az a kék szalag. Hálás szívvel mondott köszönetet az egész 12. évfolyam nevében az iskola vezetőségének, a fenntartónak, a tanároknak, az osztályfőnököknek, végül a családtagoknak.

Az ünnepség I. része a Szózat közös éneklésével, majd a zászló kivonulásával ért véget.

Az ünnepség II. részét a 11. évfolyam kötetlen, vidám búcsúja nyitotta meg, zongora- és énekszóval köszöntek el a végzősöktől.

Ezután következtek az osztálytáncok, melyek mindegyike felejthetetlen élményt nyújtott sokszínűségével. A táncok közötti szünetben az osztályvideók mulatságos képkockái szórakoztatták a megjelenteket.

Az est a 12. évfolyam közös keringőjével, majd a bállal zárult, ahol a felhőtlen szórakozásról az F. Tóth Trió élőzenekar gondoskodott.Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3