Hírek

Szalagtűzés Református módra

2016-12-12

2016. december 9-én 17 órakor került sor iskolánk végzőseinek legjobban várt eseményére: a Szalagavatóra. A Szalagtűzés hagyományosan a 12. évfolyam és a zászló bevonulásával, valamint a Himnusz közös éneklésével kezdődött.

Arany János: Domokos napra című költeményét Török László 11. B osztályos szavalatában hallgathattuk meg. Az ünnepi beszédek sorát Vasas István Főigazgató Úr nyitotta meg, aki a megjelentek köszöntése után a Szalagavatót egyszeri és megismételhetetlen válaszútnak nevezte. Olyan válaszútnak, ahol a diákok megmérettetnek az elmúlt 4 vagy 8 év alatt, ahol választani kell, merre menjen tovább az út. Útravalóként fogalmazta meg, hogy soha nem szabad elfelejteni, a világ hívságai, trendjei múlandóak, s csak a krisztusi hit állja ki az idők próbáját. Ezután Mihalina László Lelkészelnök Úr Pál apostol Tituszhoz írt levelének 2. fejezetével köszöntötte a végzősöket. Ünnepi beszédében kiemelte a „megjelent” szónak a jelentőségét. 2016-ban, a technikai csodák, a megosztás korában csak az a fontos, s az számít komoly eseménynek, ami a hírekben megjelenik. 2016 évvel ezelőtt, amikor Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, nem voltak nagy híradások, nem volt nagy ünnepség, hanem szegénységben, csendességben született meg Jézus Krisztus, melyről Advent heteiben, Karácsony közeledtével nem szabad megfeledkezni. Beszédét egy intelemmel zárta, melyben arra kérte a végzősöket, vigyék magukkal Isten szeretetét, az üdvözülés csodáját.

Végül Herceg Zsolt Mezőtúr város polgármestere szólalt fel, aki meghatározó, jelentős állomásként értékelte a szalagavatás eseményét. Az igazi nehézségek, akadályok csak ez után fognak következni, de a kihívások azért vannak, hogy az ember legyőzze azokat. Végezetül átadta az Önkormányzat ajándékát.

Ez után Krajcsi Mónika 11. B osztályos tanuló köszöntése következett, aki megemlékezésében kihangsúlyozta, ez a pillanat, amire annyira vártak a végzősök, az izgalmon túl nehéz is, hisz lezár egy szakaszt, s megnyit egy utat valamerre, az ismeretlen felé. Felelevenítette a kezdetet, az első napokat, az első osztályfőnöki órákat, a felfedezéseket, az új dolgok kipróbálását, mindazokat az eseményeket, melyek összetartják, összekovácsolják az osztályt.

A köszöntések után került sor az est legünnepélyesebb pillanatára: a szalagtűzésre.

A szalagok feltűzése után hangzott el Majoros Luca 12. A osztályos diák referátuma, aki megfogalmazta, mit jelent diák szemmel a szalag, miért is olyan jelentős az a kék szalag. Hálás szívvel mondott köszönetet az egész 12. évfolyam nevében az iskola vezetőségének, a fenntartónak, a tanároknak, az osztályfőnököknek, végül a családtagoknak.

Az ünnepség I. része a Szózat közös éneklésével, majd a zászló kivonulásával ért véget.

Az ünnepség II. részét a 11. évfolyam kötetlen, vidám búcsúja nyitotta meg, zongora- és énekszóval köszöntek el a végzősöktől.

Ezután következtek az osztálytáncok, melyek mindegyike felejthetetlen élményt nyújtott sokszínűségével. A táncok közötti szünetben az osztályvideók mulatságos képkockái szórakoztatták a megjelenteket.

Az est a 12. évfolyam közös keringőjével, majd a bállal zárult, ahol a felhőtlen szórakozásról az F. Tóth Trió élőzenekar gondoskodott.Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301