Hírek

A Magyar Kultúra Napja

2017-01-23

1823. január 22-én - immár 194. éve - született meg Kölcsey Ferenc Himnusz című halhatatlan remekműve. Ezt a napot 1989 óta a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük.

Ebből az alkalomból iskolánk kiállítást rendezett Takács Győző érdemes művész alkotásaiból. A megnyitón Csányi Tamás emlékezett meg a magyar kultúráról, majd Fekete Csilla 9. A osztályos tanuló elszavalta a Himnuszt.

A Himnusz felelevenítéséhez sosem kell alkalom. Valahányszor megszólal, mindig él, mindig ad valami újat. E műből merít 194 éve a magyar nemzet ösztönzést, eszmét és erőt.

A kiállításon Takács Győző grafikai, képzőművészeti alkotásaiból láthattunk néhány felvillanásnyi, mozaikszerű anyagot. Ezek a grafikák erőteljesen térhatásúak. Az alkotások három téma köré rendeződnek. Találhatunk ott képeket a korábbi időszakokból: József Attila, Ady Endre, Kondor Béla, Petőfi, Golgota illusztrációkat; groteszk világot felelevenítő novellákhoz készült tollrajzokat.

A képek mellett jelentősek a békéscsabai Jókai Színháznak tervezett díszletek és színházi plakátok is, melyek mind eredeti nyomatok.

Végezetül helyet kaptak a szobrászati alkotások Mezőtúr városának kútjáról, a Dr. Spett Ernőről illetve Trefort Ágostról készült mellszobor fényképmásolata is.Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3