Hírek

Balogh János XII. Nagykunsági Nagy-Sárréti Tájökológiai Konferencia Túrkevén

2016-02-23

Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Nagykunsági Nagy–Sárréti Tájökológiai Konferencia Túrkevén a Városháza dísztermében. Dr. Balogh János születésének 103. évfordulója alkalmából a Corvin lánccal kitüntetett ökológus professzor életművét méltatta Dr. Szabó Zoltán a Túrkevéért Alapítvány elnöke.

A klímaváltozás hatásait ismertette Dr. Tóth Albert professzor emeritus és Dr. Sereges János egyetemi tanár.

Dr. Harka János a Magyar Haltani Társaság elnöke az év haláról, a Compóról, Kiss Balázs egyetemi hallgató a gémeskutak állapot felméréséről, Birizló Zsófia a Nagykunság "fűnyíróiról", avagy a karcagi birkakérdésről tartott előadást. Busi Olívia "Időutazás Ecsegpusztán" címmel emlékezett Benkő Gyula az egykori Református Gimnázium tudós –tanáráról, Ecsegpuszta védetté nyilvánítása érdekében végzett természetvédelmi tevékenységéről.

Az általános és középiskolás diákoknak meghirdetett pályázatok értékelésére, díjkiosztásra is sor került, ahol iskolánk tanulói is sikeresen szerepeltek.

A Nagykunsági- Nagy- Sárréti Táj és ember című pályázaton oklevelet, könyvajándékot kapott:

  • Barna Szabolcs III. hely
  • Lukács Máté különdíj

Felkészítő tanár: Dr. Krizsán Józsefné.

A konferencia koszorúzási ünnepséggel zárult a Dr. Balogh János utcánál található emlékhelyen.

Intézményünk 5 fős delegációja is elhelyezte a megemlékezés koszorúját.

Dr. Krizsán JózsefnéVissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301