Hírek

Határtalanul szeretem hazámat!

2016-06-16

A Mezőtúri Református Kollégium hetedikes kisgimnazistái 2016. június 1-5. között a Határtalanul! pályázatnak köszönhetően egy Erdélyi körúton vehetett részt, melyet írásában Patkós Linett kisgimnazista idéz fel.

Sokat hallottunk már Erdélyről, történelem órán, irodalom órán, és még földrajz órán is, de még soha nem volt alkalmunk, ennek a helynek a kulturális, vallási, történelmi, és természeti csodáit szabad szemmel megpillantani. És a helyiek honfi gondolkodásával azonosulni. Számunkra ezt jelentette ez a kirándulás, amit most egy pár mondatban felidézünk.

Az első napon, június 1-én, reggel hat órakor indultunk el Mezőtúrról. Az első állomásunk Csúcsán, a felújított Boncza Kastély volt, ezt követően kincses Kolozsváron tettünk egy hosszabb látogatást, ahol Hunyadi Mátyás királyunk szobrát, majd szülőházát tekintettük meg. Tordán a sóbányában, és a Tordai Hasadékban sétáltunk. Torockón volt az első napi szállásunk.

A második nap első állomása Szováta volt, ahol megnéztük körbejárással a Medve tavat. Ezután nemzetünk két nagy alakjának síremlékénél, Farkaslakán Tamási Áronénál, Szelykefürdőn pedig Orbán Balázsénál koszorúztunk. Ezt követően a korondi vásárnál álltunk meg, és végül második napi úti célunk Parajd volt, ahol a sóbánya körbejárása után kipihenhettük aznapi fáradalmainkat.

A harmadik napon Székelyudvarhely és Csíkszereda érintésével jutottunk el a Szent-Anna tóhoz. A tó partján egy olyan különleges élményben volt részünk, hogy két medvét is láttunk! Ezután a Mohos lápot jártuk végig, egy igen vicces idegenvezető társaságában. Délután a Kézdivásárhelyi Református Kollégiummal, testvériskolánkkal és testvérgyülekezetünkkel találkozhattunk.

A negyedik nap programja a gyergyószentmiklósi református templomban, a június 4-ei, Trianoni megemlékezéssel kezdődött. Ezt követően a Gyilkos tóhoz utaztunk tovább, ahol a tó magas vízszintje miatt csónakázásra nem volt lehetőség, de a látvány így is felejthetetlen maradt. A délutáni program keretében gyalogosan tekintettük meg a Békás szorost. Célunk az ezeréves határ történeti szerepének megismerése volt. Negyedik nap este visszatértünk Torockóra.

Az utolsó napon az első úti célunk Gyulafehérvár ezeréves temploma, és a Hunyadiak temetkezési helyszínének meglátogatása volt. Ezután utazásunkat Déván keresztül Vajdahunyad irányába vettük. Ahol a vár történeti szerepével ismerkedtünk meg. A nap utolsó programjaként Aradon, egy városnézés keretében, a Szabadságszobornál és a Vesztőhelynél koszorúztunk. És végezetül körbejártuk aradi testvériskolánkat a Csiky Gergely Iskolacsoportot. Kirándulásunk végpontja Mezőtúr volt, ahova kellemesen elfáradva, de élményekkel gazdagon térhettünk vissza.

Számunkra nagyon sokat jelentett, hogy ilyen szép helyeken járhattunk, és megismerhettük a határon túl élő honfitársainkat. A legnagyobb üzenet, amit szívünkbe véshettünk erről a kirándulásról az volt, hogy bármilyen messze légy is a hazádtól, te akkor is magyar vagy, és ezt soha ne feledd!Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3