Hírek

Határtalanul szeretem hazámat!

2016-06-16

A Mezőtúri Református Kollégium hetedikes kisgimnazistái 2016. június 1-5. között a Határtalanul! pályázatnak köszönhetően egy Erdélyi körúton vehetett részt, melyet írásában Patkós Linett kisgimnazista idéz fel.

Sokat hallottunk már Erdélyről, történelem órán, irodalom órán, és még földrajz órán is, de még soha nem volt alkalmunk, ennek a helynek a kulturális, vallási, történelmi, és természeti csodáit szabad szemmel megpillantani. És a helyiek honfi gondolkodásával azonosulni. Számunkra ezt jelentette ez a kirándulás, amit most egy pár mondatban felidézünk.

Az első napon, június 1-én, reggel hat órakor indultunk el Mezőtúrról. Az első állomásunk Csúcsán, a felújított Boncza Kastély volt, ezt követően kincses Kolozsváron tettünk egy hosszabb látogatást, ahol Hunyadi Mátyás királyunk szobrát, majd szülőházát tekintettük meg. Tordán a sóbányában, és a Tordai Hasadékban sétáltunk. Torockón volt az első napi szállásunk.

A második nap első állomása Szováta volt, ahol megnéztük körbejárással a Medve tavat. Ezután nemzetünk két nagy alakjának síremlékénél, Farkaslakán Tamási Áronénál, Szelykefürdőn pedig Orbán Balázsénál koszorúztunk. Ezt követően a korondi vásárnál álltunk meg, és végül második napi úti célunk Parajd volt, ahol a sóbánya körbejárása után kipihenhettük aznapi fáradalmainkat.

A harmadik napon Székelyudvarhely és Csíkszereda érintésével jutottunk el a Szent-Anna tóhoz. A tó partján egy olyan különleges élményben volt részünk, hogy két medvét is láttunk! Ezután a Mohos lápot jártuk végig, egy igen vicces idegenvezető társaságában. Délután a Kézdivásárhelyi Református Kollégiummal, testvériskolánkkal és testvérgyülekezetünkkel találkozhattunk.

A negyedik nap programja a gyergyószentmiklósi református templomban, a június 4-ei, Trianoni megemlékezéssel kezdődött. Ezt követően a Gyilkos tóhoz utaztunk tovább, ahol a tó magas vízszintje miatt csónakázásra nem volt lehetőség, de a látvány így is felejthetetlen maradt. A délutáni program keretében gyalogosan tekintettük meg a Békás szorost. Célunk az ezeréves határ történeti szerepének megismerése volt. Negyedik nap este visszatértünk Torockóra.

Az utolsó napon az első úti célunk Gyulafehérvár ezeréves temploma, és a Hunyadiak temetkezési helyszínének meglátogatása volt. Ezután utazásunkat Déván keresztül Vajdahunyad irányába vettük. Ahol a vár történeti szerepével ismerkedtünk meg. A nap utolsó programjaként Aradon, egy városnézés keretében, a Szabadságszobornál és a Vesztőhelynél koszorúztunk. És végezetül körbejártuk aradi testvériskolánkat a Csiky Gergely Iskolacsoportot. Kirándulásunk végpontja Mezőtúr volt, ahova kellemesen elfáradva, de élményekkel gazdagon térhettünk vissza.

Számunkra nagyon sokat jelentett, hogy ilyen szép helyeken járhattunk, és megismerhettük a határon túl élő honfitársainkat. A legnagyobb üzenet, amit szívünkbe véshettünk erről a kirándulásról az volt, hogy bármilyen messze légy is a hazádtól, te akkor is magyar vagy, és ezt soha ne feledd!Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301