Hírek

Október 6.

2016-10-06

Október 6-án a Belvárosi Nagytemplomban Ünnepi Istentisztelet keretében emlékeztünk meg az aradi tizenhárom vértanú haláláról.

Az Istentiszteleten Mihalináné Lipták Judit lelkészasszony igehirdetésében kiemelte a hazaszeretet, nemzeti összefogás mellett azt a gondolatot is, hogy bár érik kudarcok és veszteségek az embert élete folyamán, Isten szemében sosem vagyunk kudarcok, sem vesztesek, mert Isten mellénk áll, s azt mondja: "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, Te az enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én teveled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg." A műsort az Általános Iskola 5. A és 5. B osztálya adta, felkészítő tanáraik: Molnár Szilvia és Tubáné Kurucz Nikoletta voltak.Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3