Hírek

2016. október 23.

2016-10-23

2016. október 23-án ünnepeltük az 1956-os magyar szabadságharc és forradalom 60. évfordulóját. A megemlékezés 10 órakor a Belvárosi Nagytemplomban Ünnepi Istentisztelettel kezdődött.

Ezt követően 11 órakor a Kossuth téren iskolánk 9. A és 11. évfolyamos diákjai megemlékező műsort adtak, melyben megemlékeztek az 1956. október 23-ai eseményekről. A korhű öltözékekkel, látványképekkel és barikádok építésével megidézték a korabeli utcaképet és a kornak szellemét. A főbb események megemlítésén túl versek hangzottak el, majd mécseseket gyújtottak az áldozatok emlékére. Az emléktábla felavatása után került sor a városi díjak átadására. A megemlékezést Szabó Viktória 10. A osztályos diák éneke és Gácsi László 11. A osztályos diák zongorakísérete zárta. A magas színvonalú műsor sikerességéért az iskola közösségének egésze megmozdult. A látványkép megálmodója Takács Győző tanár úr, a műsor felkészítő tanárai pedig Hollósvölgyiné Gombos Anita és Csányi Tamás voltak.Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3