Hírek

Régi helyén a Könyvtár

2016-11-25

2016. november 25-én méltó helyére került a Mezőtúri Református Kollégium könyvtára és Ókönyvtára. Ezzel mintegy 40 ezer muzeális értékű könyvritkaság költözhetett vissza régi helyére. Az országos hírű ünnepség 9 órakor kezdődött.

Nagytiszteletű Beszterczey András esperes úr igehirdetésében kiemelte a Könyvek könyvének, a Bibliának fontosságát. Prédikációjában feltette a kérdést, vajon az internet korában mi szükség van a könyvekre? Válaszában rámutatott, hogy a könyvek gazdagítják az embert, nemesítik a lelkét, s előbbre viszik a bölcsességben, emiatt nélkülözhetetlenek.

Az igehirdetés után lelki elcsendesedésképpen meghallgattuk Gácsi László 11. A osztályos tanuló zongorakíséretében Szabó Viktória 10. A osztályos diák hálaénekét.

Az ünnepi beszédek sorát dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az Igazgatótanács elnöke nyitotta meg. Szónoklatában hangsúlyozta, hogy mekkora hitre, elkötelezettségre volt szükség, hogy 1530-ban, 4 évvel a mohácsi vész tragédiája után Mezőtúron iskolát, könyvtárat alapítsanak. E könyvtár és iskola a történelem viharaiban sem pusztult el, a legnehezebb időszakban is küzdött a megmaradásért, fejlődött. E fejlődés egyik állomásának nevezte a könyvtár, az Ókönyvtár megújulását.

Ezután került sor dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédére, aki az egyházakat, egyházi fenntartású intézményeket nevezte a magyar oktatás legfontosabb szereplőinek. Ünnepi beszédében nyomatékosította, hogy a „magyar nemzeti jövő legfontosabb záloga azoknak az intézményeknek a közössége, akik a történelmi egyházak fenntartásában végzik küldetésüket.” Az oktatás legfontosabb feladata a jó keresztyénné nevelés, a jó magyarrá nevelés, amelyben a könyveknek és a könyvtáraknak is megvan a maga szerepe. A könyvek a „tudás általi boldogulás lehetőségét nyitják meg” a tanulni vágyó diákok előtt.

Az Istentisztelet és az ünnepi beszédek elhangzása után következett az Ókönyvtár ünnepélyes átadása, a szalagátvágás. Dr. Latorcai János és dr. Lázár János közösen helyezték el a gyűjtemény legrégebbi, 1529-ből származó könyvét a könyvtár polcán. Dr. Lázár János magával hozta Orbán Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait, illetve ajándékait is, többek között egy 17. századi kolozsvári kiadású Noé bárkái című Bibliamagyarázatot.

Az ünnepség befejezéseképpen Kiss Csenge 9. A osztályos tanuló versét hallgattuk meg, majd Nagytiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr megáldotta a könyvtárat, végül a 90. zsoltár 1. versének közös éneklésével zárult a megemlékezés.Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3