Hírek

Régi helyén a Könyvtár

2016-11-25

2016. november 25-én méltó helyére került a Mezőtúri Református Kollégium könyvtára és Ókönyvtára. Ezzel mintegy 40 ezer muzeális értékű könyvritkaság költözhetett vissza régi helyére. Az országos hírű ünnepség 9 órakor kezdődött.

Nagytiszteletű Beszterczey András esperes úr igehirdetésében kiemelte a Könyvek könyvének, a Bibliának fontosságát. Prédikációjában feltette a kérdést, vajon az internet korában mi szükség van a könyvekre? Válaszában rámutatott, hogy a könyvek gazdagítják az embert, nemesítik a lelkét, s előbbre viszik a bölcsességben, emiatt nélkülözhetetlenek.

Az igehirdetés után lelki elcsendesedésképpen meghallgattuk Gácsi László 11. A osztályos tanuló zongorakíséretében Szabó Viktória 10. A osztályos diák hálaénekét.

Az ünnepi beszédek sorát dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az Igazgatótanács elnöke nyitotta meg. Szónoklatában hangsúlyozta, hogy mekkora hitre, elkötelezettségre volt szükség, hogy 1530-ban, 4 évvel a mohácsi vész tragédiája után Mezőtúron iskolát, könyvtárat alapítsanak. E könyvtár és iskola a történelem viharaiban sem pusztult el, a legnehezebb időszakban is küzdött a megmaradásért, fejlődött. E fejlődés egyik állomásának nevezte a könyvtár, az Ókönyvtár megújulását.

Ezután került sor dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédére, aki az egyházakat, egyházi fenntartású intézményeket nevezte a magyar oktatás legfontosabb szereplőinek. Ünnepi beszédében nyomatékosította, hogy a „magyar nemzeti jövő legfontosabb záloga azoknak az intézményeknek a közössége, akik a történelmi egyházak fenntartásában végzik küldetésüket.” Az oktatás legfontosabb feladata a jó keresztyénné nevelés, a jó magyarrá nevelés, amelyben a könyveknek és a könyvtáraknak is megvan a maga szerepe. A könyvek a „tudás általi boldogulás lehetőségét nyitják meg” a tanulni vágyó diákok előtt.

Az Istentisztelet és az ünnepi beszédek elhangzása után következett az Ókönyvtár ünnepélyes átadása, a szalagátvágás. Dr. Latorcai János és dr. Lázár János közösen helyezték el a gyűjtemény legrégebbi, 1529-ből származó könyvét a könyvtár polcán. Dr. Lázár János magával hozta Orbán Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait, illetve ajándékait is, többek között egy 17. századi kolozsvári kiadású Noé bárkái című Bibliamagyarázatot.

Az ünnepség befejezéseképpen Kiss Csenge 9. A osztályos tanuló versét hallgattuk meg, majd Nagytiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr megáldotta a könyvtárat, végül a 90. zsoltár 1. versének közös éneklésével zárult a megemlékezés.Vissza a hírekhez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301