IskolánkrólAlapítványok a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskolában

Leslie L Gonda (Goldschmied László) Alapítványa a Túri Alma Mater Diákjaiért
Az alapítvány célja: A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskolában tanuló szegénysorsú diákok támogatása ösztöndíj formájában.
Ezen belül:

  • A jó képességű, hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjjal történő támogatása.
  • Külföldi tanulmányi ösztöndíj biztosítása kiemelkedő eredményt elért tanulók számára.
  • A gimnáziumi oktatás színvonalának emelése.

Az alapítvány addig érvényes, míg az iskola egyházi kézen van és hagyományai szerint hazafias, liberális szellemben működik.

"Volt tanítványok a diákokért" Alapítvány
Alapító: A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
Célja: A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola nevelési, oktatási színvonalának emelése és a tanulók életkörülményeinek javítása.
Ezen belül:

  • A gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás színvonalának emelése.
  • Külföldi tanulmányi ösztöndíj biztosítása kiemelkedő eredményt elért tanulók számára.
  • Jó képességű, hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjjal történő támogatása.
  • Magasabb színvonalú kollégiumi ellátás biztosítása.

Az alapítvány keretein belül működő további adományok:

  • Dr. Lapis Károly adománya "Őszintén a rákról férfiaknak és a nőknek" című könyv honoráriuma. Az adomány elkülönített betétként van kezelve, melynek éves kamata egy "a biológia terén kimagasló tudású" diák jutalmazására fordítható.
  • Dr. Lázár József adománya: "Lázár-féle ösztöndíj". Az adomány kamata minden évben a sokgyermekes, nehéz sorsú család sok jó előmenetelű és hitben élő tanulóinak adható ösztöndíj formájában.

A "Volt tanítványok a diákokért" Alapítvány számlájára az SZJA 1 %-a befizethető.
Adószám: 18821536-1-16

Letölthető dokumentumok:
Közhasznúsági jelentés 2011 (doc)
Pénzügyi beszámoló 2011 (xlsx)

Dr. Szalontai Sándor Alapítványa
Az alapítvány célja: A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola nehéz sorsú tanulóinak szociális és tanulmányi támogatása segélyek, jutalmak, ösztöndíjak formájában.
A támogatás módja lehet pénzbeli, ill. természetbeni.
Az alapítvány törzstőkéje: Az örökhagyó Dr. Szalontai Sándor hagyatékából az intézményt illető 10.200 kanadai dollár, amelyet a BB Rt. Mezőtúri Fiókja devizaszámláján helyez el az alapító. Az alapítvány céljaira a törzstőke feletti rész (kamatai, csatlakozók befizetései) használhatók fel.

Dávid Sándor Alapítvány a legkiválóbb diák jutalmazására
Az alapítvány névadója Dávid Sándor kertészmérnök (1925-2004). Az alapítvány induló vagyona 2 millió forint: közhasznú alapítványként működik és jellege szerint nyitott.
Az alapítvány célja: a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola mindenkori végzős diákjai közül a legkiválóbb diákot 500.000,- forint összeggel jutalmazza.
Az alapítvány jelszava: "Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül" (Kölcsey)

Perjési Sándor és felesége, Avemaria Ildikó Alapítványa
Az alapítvány célja: a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola olyan végzős, konfirmált, kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulójának támogatása, aki az intézményben eltöltött évek alatt egyházi hűségről bizonyságot tett.
Jutalmazásra az induló vagyon kamata használható fel.

Pályi István Alapítvány
Az alapítvány célja: a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola azon tanulójának jutalmazása, aki a sport valamely területén a legjobb eredményt érte el.
A támogatás odaítélése a tanulók által benyújtott pályázat alapján - értékelő táblázat segítségével - a kuratórium döntése alapján történik.
Vagyonfelhasználás módja: az induló vagyon kamata.


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi”
(Péld 18,17–24)

17 Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. 18 A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.19 A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár. 20 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. 21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. 22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát. 23 Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol. 24 Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi" (21). A szó elszáll? Jézus bántó szavainkat a gyilkossággal együtt említi (Mt 5,22), és figyelmeztet, hogy felelőtlen beszédünknek önmagunkra nézve is komoly következménye van (Mt 12,36–37). Nem kellene Isten kegyelmét kérve sokkal jobban odafigyelni a beszédünkre?

RÉ 89 MRÉ 89