IskolánkrólAlapítványok a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskolában

Leslie L Gonda (Goldschmied László) Alapítványa a Túri Alma Mater Diákjaiért
Az alapítvány célja: A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskolában tanuló szegénysorsú diákok támogatása ösztöndíj formájában.
Ezen belül:

  • A jó képességű, hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjjal történő támogatása.
  • Külföldi tanulmányi ösztöndíj biztosítása kiemelkedő eredményt elért tanulók számára.
  • A gimnáziumi oktatás színvonalának emelése.

Az alapítvány addig érvényes, míg az iskola egyházi kézen van és hagyományai szerint hazafias, liberális szellemben működik.

"Volt tanítványok a diákokért" Alapítvány
Alapító: A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
Célja: A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola nevelési, oktatási színvonalának emelése és a tanulók életkörülményeinek javítása.
Ezen belül:

  • A gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás színvonalának emelése.
  • Külföldi tanulmányi ösztöndíj biztosítása kiemelkedő eredményt elért tanulók számára.
  • Jó képességű, hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjjal történő támogatása.
  • Magasabb színvonalú kollégiumi ellátás biztosítása.

Az alapítvány keretein belül működő további adományok:

  • Dr. Lapis Károly adománya "Őszintén a rákról férfiaknak és a nőknek" című könyv honoráriuma. Az adomány elkülönített betétként van kezelve, melynek éves kamata egy "a biológia terén kimagasló tudású" diák jutalmazására fordítható.
  • Dr. Lázár József adománya: "Lázár-féle ösztöndíj". Az adomány kamata minden évben a sokgyermekes, nehéz sorsú család sok jó előmenetelű és hitben élő tanulóinak adható ösztöndíj formájában.

A "Volt tanítványok a diákokért" Alapítvány számlájára az SZJA 1 %-a befizethető.
Adószám: 18821536-1-16

Letölthető dokumentumok:
Közhasznúsági jelentés 2011 (doc)
Pénzügyi beszámoló 2011 (xlsx)

Dr. Szalontai Sándor Alapítványa
Az alapítvány célja: A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola nehéz sorsú tanulóinak szociális és tanulmányi támogatása segélyek, jutalmak, ösztöndíjak formájában.
A támogatás módja lehet pénzbeli, ill. természetbeni.
Az alapítvány törzstőkéje: Az örökhagyó Dr. Szalontai Sándor hagyatékából az intézményt illető 10.200 kanadai dollár, amelyet a BB Rt. Mezőtúri Fiókja devizaszámláján helyez el az alapító. Az alapítvány céljaira a törzstőke feletti rész (kamatai, csatlakozók befizetései) használhatók fel.

Dávid Sándor Alapítvány a legkiválóbb diák jutalmazására
Az alapítvány névadója Dávid Sándor kertészmérnök (1925-2004). Az alapítvány induló vagyona 2 millió forint: közhasznú alapítványként működik és jellege szerint nyitott.
Az alapítvány célja: a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola mindenkori végzős diákjai közül a legkiválóbb diákot 500.000,- forint összeggel jutalmazza.
Az alapítvány jelszava: "Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül" (Kölcsey)

Perjési Sándor és felesége, Avemaria Ildikó Alapítványa
Az alapítvány célja: a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola olyan végzős, konfirmált, kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulójának támogatása, aki az intézményben eltöltött évek alatt egyházi hűségről bizonyságot tett.
Jutalmazásra az induló vagyon kamata használható fel.

Pályi István Alapítvány
Az alapítvány célja: a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola azon tanulójának jutalmazása, aki a sport valamely területén a legjobb eredményt érte el.
A támogatás odaítélése a tanulók által benyújtott pályázat alapján - értékelő táblázat segítségével - a kuratórium döntése alapján történik.
Vagyonfelhasználás módja: az induló vagyon kamata.


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301