IskolánkrólAz intézmény dolgozói

Igazgatóság

 1. Vasas István főigazgató
 2. Csepi József középiskolai intézményegység-vezető
 3. Martin Gyöngyi általános iskolai intézményegység-vezető
 4. Bodorikné Aszódi Ágnes általános iskolai intézményegység-vezető helyettes
 5. Lázárné Tor Ildikó óvodai intézményegység-vezető
 6. Gulyás László kollégiumi intézményegység-vezető
 7. Bujda Lajos oktatási igazgatóhelyettes
 8. Erdős Ildikó gazdasági igazgatóhelyettes

Pedagógusok - Gimnázium

 1. Andrássy István
 2. Andrássy Judit
 3. Árvai Gabriella
 4. Baranyiné Fodor Zsuzsa
 5. Baranyi Zoltán
 6. Bíró Imre
 7. Bíró László
 8. Bujda Lajosné
 9. Burján Tamásné
 10. Cihat Annamária
 11. Csányi Tamás
 12. Debreceniné Barancsi Emese
 13. Éger Ádám
 14. Égerné Tamás Annamária
 15. Faragó Zsolt
 16. Fazekas István
 17. Fekete Gáborné
 18. Fülep István
 19. Gál Sándor
 20. Gecov Gabriella
 21. Giricz Adrienn
 22. Hegyi Brigitta Fanni
 23. Herczegh Tünde
 24. Dr. Hettingerné F. Nagy Erika Mária
 25. Dr. Hettinger Sándor
 26. Hollósvölgyiné Gombos Anita
 27. Hollósvölgyi Ferenc Péter
 28. Horváth-Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla
 29. Horváth Mária Alexandra
 30. Hűse Julianna
 31. Iványiné Kecső Éva
 32. Jenei István
 33. Karsai András
 34. Keresztiné Bácskai Melinda
 35. Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika
 36. Lukács Csilla
 37. Méri Zsanett
 38. Megyeri Józsefné
 39. Mihalina László Mihály
 40. Mihalináné Lipták Judit
 41. Molnár Andrea
 42. Nagy Árpád
 43. Sebestyén Antal
 44. Seres János
 45. Seres Mónika
 46. Sipos-Vajda Edit
 47. Sipos-Vajda István
 48. Soós Zoltán
 49. Sütő Györgyi
 50. Szabó Mihály
 51. Szecsei Attila
 52. Szonda Hilda
 53. Szöllősi Péter
 54. Szűcs István
 55. Takács Győző
 56. Tokács Anikó
 57. Tóthné Bakonyi Nikoletta
 58. Vargáné Gyülvészi Piroska
 59. Vasasné Kiss Csilla

Pedagógusok (Kollégium)

 1. Egervári Zsuzsanna
 2. Füleki Erzsébet
 3. Gulyás Eszter
 4. Gulyásné Sipos Sára Lídia
 5. Gyurasicsné Uherkovich Éva
 6. Kiss Imre
 7. Papp Sándor

Pedagógusok (Általános Iskola)

 1. Albertné Seres Otília
 2. Baukó Péter
 3. Bíró Imréné
 4. Csányiné Kozma Katalin
 5. Csató Szilvia
 6. Csidérné Lévai Anikó
 7. Domokos Mónika
 8. Fitos Katalin
 9. Gondáné Bodorik Orsolya
 10. Herbály Csilla
 11. Jász Viktória
 12. Juhászné Tóth Magdolna
 13. Karsai Beáta
 14. Kalmárné Miskolczi Márta
 15. Karsai Beáta
 16. Kerekes Annamária Ramóna
 17. Kovácsné Kálnai Róza
 18. Kovács Zsoltné Molnár Annamária
 19. Dr. Krizsán Józsefné
 20. Kudlacsek Zsigmond
 21. Major Erzsébet
 22. Magyarné Szabó Margit
 23. Márki Norbert
 24. Molnár Anikó
 25. Molnár Szilvia
 26. Molnárné Patkós Erika
 27. Móra Éva
 28. Nagy Dániel
 29. Nagy Tibor
 30. Nagy Viktória
 31. Takács Edit
 32. Takács Lajosné
 33. Tornyi Anna
 34. Tóthné Papp Andrea
 35. Tubáné Kurucz Nikoletta
 36. Varju-Batki Rita
 37. Vig Gabriella

Óvodapedagógusok

 1. Árvai Lajosné
 2. Barna Istvánné
 3. Lipcsei Istvánné
 4. Nádházi Károlyné
 5. Pályi Gyöngyi
 6. Patkósné Csala Csilla
 7. Rojkó Judit
 8. Szabóné Baracsi Mónika
 9. Varga Katalin

Könyvtáros

 1. Kovács Zsolt
 2. Tolnai Erika

Rendszergazda, médiafelelős

 1. Borzi Lajos
 2. Serfőző István
 3. Szabó Gyula

Titkárság

 1. Csórné Dékány Gabriella
 2. Madarászné Bujda Ilona
 3. Serfőzőné Bihari Szilvia
 4. Vassné Nagy Éva

Gazdasági hivatal dolgozói

 1. Csepiné Tolnai Éva
 2. Hinkel Sándorné
 3. Iván Tünde
 4. Tóth Sándorné

Technikai dolgozók

 1. Beszedics Hajnalka
 2. Borbélyné Márton Rozália – ált. isk.
 3. Borzi Lajos Béla
 4. Buza Roland
 5. Dávid Jánosné
 6. Dézsiné Debreczeni Anita
 7. Esses Istvánné
 8. Gonda Máté
 9. Gonda Zoltán
 10. Hegedűs Mihály
 11. Jassóné Krajcsi Veronika
 12. Kiriák Erzsébet – ált. isk.
 13. Kiss János
 14. Kiss Mihályné
 15. Márton Sándorné
 16. Murányi Bálintné – ált. isk.
 17. Nánási Károlyné
 18. Oberschall Árpád
 19. Papp Ferenc - úszómester
 20. Szöllősi Attila
 21. Zsibó Péter

Konyhai dolgozók

 1. Anka János élelmezésvezető
 2. Együdné Sólyom Tünde
 3. Enyedi Réka
 4. Fésűsné Gonda Ilona
 5. Gonda Gabriella Zsanett
 6. Kálnai Károlyné
 7. Kerekné Oláh Ilona
 8. Lakatos Gyuláné
 9. Molnár Imréné
 10. Nagy Antalné
 11. Nánásiné Horváth Réka
 12. Szabó Mária
 13. Zrínyi Margit
 14. Zsibó Péterné

Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301