IskolánkrólNeves diákok (születés/halálozás, foglalkozás/tevékenység):

Kocsi Sebestyén István (1761-1841) teológus, lelkipásztor, egyházi író
Ertsei Dániel (1781-1836) filozófus, teológus, akadémikus
Pétery Károly (1819-1877), író, országgyűlési képviselő
Tábori Róbert (1855-1906) író
Túri Mészáros István (1857-1929) nyelvész, író
Kiss Ferenc (1862-1948) egyetemi tanár, esperes, két Kálvineum alapítója
Emszt Kálmán (1873-1957), vegyész
Túri (Turgonyi) Elemér (1874-1944) író, színész, rendező
Spett Ernő (1878-1948) jogász, Szolnok és Mezőtúr volt polgármestere
Czebe Jenő (1880-1945) Budapest I. kerületének volt polgármestere, jogtudós
Vasadi Balogh György (1882-1960) tanár, író, újságíró
Zsigmond Ferenc (1883-1949) irodalomtörténész, akadémikus
Szép Ernő (1884-1953) költő
Túri Polgár István (1884-1980) grafikus, iparművész
Czebe Gyula (1887-1930) klasszika-filológus
Kner Imre (1890-1945) nyomdász, tipográfus, könyvkiadó
Kun Zsigmond (1893-2000) író, néprajzi gyűjtő
Gorka Géza (1894-1971) keramikus, Kossuth-díjas
Erdélyi József (1896-1978) költő
Tóth Dezső (1899-1967) teológus, egyháztörténész
Rásonyi Nagy László (1899-1984) turkológus
Szalay Béla (1903-1975) festőművész
Tamkó Sirató Károly (1905-1980) költő
Túri Varga Sándor (1906-1982) író, költő
Salgó András (André Salgo) (1909-1976) festőművész
Várkonyi Zoltán (1912-1979) színész, filmrendező
Papp Bertalan (1913-1992) kardvívó olimpiai bajnok,
Sántha Lajos (1915-1992) huszonhatszoros magyar bajnok férfi tornász, olimpiai bronzérmes
Gáspár Gyula (1916-1980) egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa
Mezey Barna (1918-2003) vegyészmérnök, Kossuth-díjas
Gyenes Antal (1920-1996) a 2. Nagy Imre kormány minisztere
Szabó Ede (1925-1985) költő, műfordító
Széchy Tamás (1931-2004) úszóedző, Állami-díjas, Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetettje
Szécsi Pál (1944-1974) táncdalénekes

A ma is élő öregdiákok közül:
Gonda-Goldschmied László (1918) üzletember, nagy amerikai alapítványok tevője
Szőnyi Gyula (1919) grafikusművész
Lapis Károly (1926) orvos-kutató, akadémikus, Széchenyi-díjas
Szilágyi Ferenc (1928) nyelvész, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott dékánja
Veress Miklós (1929) szobrászművész, Izsó Miklós-díjas
Bereczki Vilmos (1930) mérnök, volt országgyűlési képviselő
Holdas Sándor (1931) agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
Mácz István (1934) lelkész, író, Cegléd volt polgármestere
Turi-Kovács Béla (1935) ügyvéd, országgyűlési képviselő, volt környezetvédelmi miniszter
Kovács Sándor Iván (1937) irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa, József Attila-díjas
Dobozy Attila (1939) orvos, bőrgyógyász, az orvostudományok kandidátusa, akadémikus
Mezey Károly (1939) orvos, volt országgyűlési képviselő
Árvai Gyula (1943) iskolaigazgató, Eötvös-díjas
Latorcai János (1944) gépészmérnök, országgyűlési képviselő, volt ipari miniszter
Kun Éva (1948) keramikus, Ferenczy Noémi-díjas
Major Balázs (1955) dobos, jazz-zenész, 2 önálló és közel 30 közreműködői hanglemez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301