IskolánkrólNeves diákok (születés/halálozás, foglalkozás/tevékenység):

Kocsi Sebestyén István (1761-1841) teológus, lelkipásztor, egyházi író
Ertsei Dániel (1781-1836) filozófus, teológus, akadémikus
Pétery Károly (1819-1877), író, országgyűlési képviselő
Tábori Róbert (1855-1906) író
Túri Mészáros István (1857-1929) nyelvész, író
Kiss Ferenc (1862-1948) egyetemi tanár, esperes, két Kálvineum alapítója
Emszt Kálmán (1873-1957), vegyész
Túri (Turgonyi) Elemér (1874-1944) író, színész, rendező
Spett Ernő (1878-1948) jogász, Szolnok és Mezőtúr volt polgármestere
Czebe Jenő (1880-1945) Budapest I. kerületének volt polgármestere, jogtudós
Vasadi Balogh György (1882-1960) tanár, író, újságíró
Zsigmond Ferenc (1883-1949) irodalomtörténész, akadémikus
Szép Ernő (1884-1953) költő
Túri Polgár István (1884-1980) grafikus, iparművész
Czebe Gyula (1887-1930) klasszika-filológus
Kner Imre (1890-1945) nyomdász, tipográfus, könyvkiadó
Kun Zsigmond (1893-2000) író, néprajzi gyűjtő
Gorka Géza (1894-1971) keramikus, Kossuth-díjas
Erdélyi József (1896-1978) költő
Tóth Dezső (1899-1967) teológus, egyháztörténész
Rásonyi Nagy László (1899-1984) turkológus
Szalay Béla (1903-1975) festőművész
Tamkó Sirató Károly (1905-1980) költő
Túri Varga Sándor (1906-1982) író, költő
Salgó András (André Salgo) (1909-1976) festőművész
Várkonyi Zoltán (1912-1979) színész, filmrendező
Papp Bertalan (1913-1992) kardvívó olimpiai bajnok,
Sántha Lajos (1915-1992) huszonhatszoros magyar bajnok férfi tornász, olimpiai bronzérmes
Gáspár Gyula (1916-1980) egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa
Mezey Barna (1918-2003) vegyészmérnök, Kossuth-díjas
Gyenes Antal (1920-1996) a 2. Nagy Imre kormány minisztere
Szabó Ede (1925-1985) költő, műfordító
Széchy Tamás (1931-2004) úszóedző, Állami-díjas, Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetettje
Szécsi Pál (1944-1974) táncdalénekes

A ma is élő öregdiákok közül:
Gonda-Goldschmied László (1918) üzletember, nagy amerikai alapítványok tevője
Szőnyi Gyula (1919) grafikusművész
Lapis Károly (1926) orvos-kutató, akadémikus, Széchenyi-díjas
Szilágyi Ferenc (1928) nyelvész, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott dékánja
Veress Miklós (1929) szobrászművész, Izsó Miklós-díjas
Bereczki Vilmos (1930) mérnök, volt országgyűlési képviselő
Holdas Sándor (1931) agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
Mácz István (1934) lelkész, író, Cegléd volt polgármestere
Turi-Kovács Béla (1935) ügyvéd, országgyűlési képviselő, volt környezetvédelmi miniszter
Kovács Sándor Iván (1937) irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa, József Attila-díjas
Dobozy Attila (1939) orvos, bőrgyógyász, az orvostudományok kandidátusa, akadémikus
Mezey Károly (1939) orvos, volt országgyűlési képviselő
Árvai Gyula (1943) iskolaigazgató, Eötvös-díjas
Latorcai János (1944) gépészmérnök, országgyűlési képviselő, volt ipari miniszter
Kun Éva (1948) keramikus, Ferenczy Noémi-díjas
Major Balázs (1955) dobos, jazz-zenész, 2 önálló és közel 30 közreműködői hanglemez


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3