Képzési formák

1530-ban alapított iskolánk, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola, az ország legrégibb református kollégiuma. Iskolánk mottója: "Hagyomány és korszerű műveltség". A hagyomány tisztelete mellett a legfejlettebb tudományos és szakmai eredmények átadására a legmodernebb technika segítségével kerül sor iskolánkban. Tanulóinkat az alapvető értékek közvetítésével kívánjuk nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetétre, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, testi-lelki egészségre, Krisztus követésére. 31 tantermes oktatási épületegyüttes, nyelvi laboratórium, számítástechnikai termek, szaktermek, 40.000 kötetes ifjúsági könyvtár, 16.000 kötetes muzeális értékű ókönyvtár, saját menza, klubszoba, parkosított udvarunkon sportpálya, futópálya és sportcsarnok áll a diákok rendelkezésére.

Óvoda

A Mezőtúri Református Kollégium keretein belül a hitre, tudásra, magyarságtudatra nevelés Istentől megáldott feladata óvodás korban kezdődik, az általános iskolában folytatódik, és a középiskolai tanulmányok zárásaként érettségivel és/vagy szakmai vizsgával zárul.

Általános iskolai képzés

Nyolc osztályos általános iskolai képzés

Gimnáziumi képzés

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

 • Emelt óraszámú ANGOL NYELVI gimnáziumi képzés
  (036007 001)
  A képzés specialitása: az angol nyelv oktatása csoportbontásban, emelt óraszámban történik.
  Második idegen nyelvként választható: holland nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv.
 • Emelt óraszámú NÉMET NYELVI gimnáziumi képzés
  (036007 002)
  A képzés specialitása: a német nyelv oktatása csoportbontásban, emelt óraszámban történik.
  Második idegen nyelvként választható: angol nyelv, holland nyelv, francia nyelv, latin nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv.
 • Általános tantervű gimnáziumi képzés
  (036007 003)
  A képzés specialitása: választható szabadidős foglalkozások: dráma, színjátszás, sport, természettudományos szakkörök, túrázás.

Nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás
(036007 008)
Képzési idő: 8 év
Oktatott idegen nyelv: angol nyelv
5. osztálytól második idegen nyelvet tanulnak a 8 osztályos gimnazisták, választható: latin, német, olasz, francia.
A képzés célja: tehetséggondozás; felsőfokú tanulmányokra való felkészítés.

Szakgimnáziumi képzés

Rendészet és közszolgálati ágazati oktatás
(036007 009)
Képzési idő: 4 év
A képzés célja a rendészeti szakmákra (rendőr, határőr, tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember) felkészítés közszolgálati ügyintéző ismeretek, magánbiztonság és vagyonvédelem, rendvédelmi szervek és alapfeladatok, közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek és rendészeti szakmai idegennyelv tantárgyak keretein belül. Célunk továbbá a fizikális állóképesség erősítése heti öt testnevelés és három önvédelmi óra megtartásával. Hangsúlyos az ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés feladatainak bemutatása is. A képzés a szakirányú továbbtanulást segíti elő.

Informatika ágazati oktatás
(036007 010)
OKJ szám: 54-481-04

 • INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ
  Képzési idő: 4 + 1 év
  A képzés célja: az informatikai rendszerüzemeltető végzettséggel a vállalkozások, cégek informatikai rendszerhálózatának karbantartása, javítása, üzemeltetése, ezekhez kapcsolódó kompetenciák megszerzése.

Agrár gépész ágazati oktatás
(036007 012)
OKJ szám: 54-521-05

 • MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS
  Képzési idő: 4 + 1 év
  A beiratkozás feltétele az orvosi alkalmasság a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány megszerzéséhez.
  A végzettséggel betölthető munkakörök: mezőgazdasági gépésztechnikus, gépüzemeltető, gépszerelő és -javító, kereskedő és vállalkozói munkakör.

Minden képzési formára a jelentkezőket tanulmányi eredményük alapján vesszük fel, felvételi vizsga nincs.

Vidéki tanulóinknak kollégiumunk áll rendelkezésre.


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...igen sokan lettek hívőkké”
(ApCsel 14,1–7)

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké" (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás" ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.

RÉ 3 MRÉ 3