Képzési formák

1530-ban alapított iskolánk, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola, az ország legrégibb református kollégiuma. Iskolánk mottója: "Hagyomány és korszerű műveltség". A hagyomány tisztelete mellett a legfejlettebb tudományos és szakmai eredmények átadására a legmodernebb technika segítségével kerül sor iskolánkban. Tanulóinkat az alapvető értékek közvetítésével kívánjuk nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetétre, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, testi-lelki egészségre, Krisztus követésére. 31 tantermes oktatási épületegyüttes, nyelvi laboratórium, számítástechnikai termek, szaktermek, 40.000 kötetes ifjúsági könyvtár, 16.000 kötetes muzeális értékű ókönyvtár, saját menza, klubszoba, parkosított udvarunkon sportpálya, futópálya és sportcsarnok áll a diákok rendelkezésére.

Óvoda

A Mezőtúri Református Kollégium keretein belül a hitre, tudásra, magyarságtudatra nevelés Istentől megáldott feladata óvodás korban kezdődik, az általános iskolában folytatódik, és a középiskolai tanulmányok zárásaként érettségivel és/vagy szakmai vizsgával zárul.

Általános iskolai képzés

Nyolc osztályos általános iskolai képzés

Gimnáziumi képzés

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

 • Emelt óraszámú ANGOL NYELVI gimnáziumi képzés
  (036007 001)
  A képzés specialitása: az angol nyelv oktatása csoportbontásban, emelt óraszámban történik.
  Második idegen nyelvként választható: holland nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv.
 • Emelt óraszámú NÉMET NYELVI gimnáziumi képzés
  (036007 002)
  A képzés specialitása: a német nyelv oktatása csoportbontásban, emelt óraszámban történik.
  Második idegen nyelvként választható: angol nyelv, holland nyelv, francia nyelv, latin nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv.
 • Általános tantervű gimnáziumi képzés
  (036007 003)
  A képzés specialitása: választható szabadidős foglalkozások: dráma, színjátszás, sport, természettudományos szakkörök, túrázás.

Nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás
(036007 008)
Képzési idő: 8 év
Oktatott idegen nyelv: angol nyelv
5. osztálytól második idegen nyelvet tanulnak a 8 osztályos gimnazisták, választható: latin, német, olasz, francia.
A képzés célja: tehetséggondozás; felsőfokú tanulmányokra való felkészítés.

Szakgimnáziumi képzés

Rendészet és közszolgálati ágazati oktatás
(036007 009)
Képzési idő: 4 év
A képzés célja a rendészeti szakmákra (rendőr, határőr, tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember) felkészítés közszolgálati ügyintéző ismeretek, magánbiztonság és vagyonvédelem, rendvédelmi szervek és alapfeladatok, közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek és rendészeti szakmai idegennyelv tantárgyak keretein belül. Célunk továbbá a fizikális állóképesség erősítése heti öt testnevelés és három önvédelmi óra megtartásával. Hangsúlyos az ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés feladatainak bemutatása is. A képzés a szakirányú továbbtanulást segíti elő.

Informatika ágazati oktatás
(036007 010)
OKJ szám: 54-481-04

 • INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ
  Képzési idő: 4 + 1 év
  A képzés célja: az informatikai rendszerüzemeltető végzettséggel a vállalkozások, cégek informatikai rendszerhálózatának karbantartása, javítása, üzemeltetése, ezekhez kapcsolódó kompetenciák megszerzése.

Agrár gépész ágazati oktatás
(036007 012)
OKJ szám: 54-521-05

 • MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS
  Képzési idő: 4 + 1 év
  A beiratkozás feltétele az orvosi alkalmasság a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány megszerzéséhez.
  A végzettséggel betölthető munkakörök: mezőgazdasági gépésztechnikus, gépüzemeltető, gépszerelő és -javító, kereskedő és vállalkozói munkakör.

Minden képzési formára a jelentkezőket tanulmányi eredményük alapján vesszük fel, felvételi vizsga nincs.

Vidéki tanulóinknak kollégiumunk áll rendelkezésre.


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől:...”
(1Kor 7,1–16)

1 Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. 3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5 Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. 6 Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. 7 Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével! A férj se bocsássa el feleségét! 12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! 13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét! 14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. 16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.

RÉ 217 MRÉ 301