Beiskolázás 2023/2024 tanév

Gimnáziumi képzések

Nyolc tanéves gimnáziumi képzés

Tehetséggondozó osztály.
5. osztálytól két idegen nyelv oktatása. Első idegen nyelvként az angol vagy német nyelv választható. 2. idegen nyelvként választható: német, francia nyelv.
Felvételi követelmény a nyolcosztályos központi írásbeli felvételi vizsga!

Tagozatkód: (OM)  036007 0008

Négy tanéves gimnáziumi képzések

Emelt szintű angol/német nyelvi képzés

Angol vagy német nyelv oktatása csoportbontásban, emelt óraszámban, interaktív táblával, táblagépekkel felszerelt nyelvi laborokban történik. Második idegen nyelvként választható: angol, német, francia, orosz.
Diákjaink számára a sikeres alapfokú nyelvvizsga megszerzését anyagilag is támogatjuk!

Humán/reál gimnáziumi képzés

A humán irányon emelt óraszámú magyar és történelem, a reál irányon emelt szintű matematika, biológia, amelyek mellett emelt óraszámú fizika vagy kémia kötelezően választandó. Célunk a tehetséggondozás és a felsőoktatásba való jelentkezés elősegítése!
Emelt óraszámú magyar és történelem, illetve matematika vagy biológia tagozat!

Tagozatkód (OM): 036007 0014 (humán) 036007 0015 (matematika); 0016 (biológia)

Általános tantervű gimnáziumi képzés

A képzés során az érettségire és felsőfokú továbbtanulásra általános gimnáziumi képzésben magas szintű felkészítés történik. 11. és 12. évfolyamon lehetőség van csoportbontásban közép vagy emelt szintű érettségi felkészítőn részt venni valamennyi érettségi tantárgyból.

Tagozatkód (OM): 036007 0003

 

Technikumi képzések

Sport edző – sport szervező (5 év)

A képzés során megszerezhető tudással a sportedző-sportszervező szakember tervezi, szervezi, és irányítja a sportolók, csapatok felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és verseny-szabályait. A szakképzettséggel betölthető munkakörök: szakképzett edző, sportszervező, konferencia és rendezvényszervező (sport-tematika), sporttevékenységet folytató egység vezetője.

Tagozatkód (OM):  036007 0017

Rendészet és közszolgálat - közszolgálati technikus (5 év)

Rendészeti technikus szakirányon a rendészeti, magánbiztonsági, rendvédelmi szakmai ismeretanyagot sajátíthatják el a tanulók, melyben az állóképesség fejlesztés, önvédelmi és közelharc-technikákat és lövészeti jártasságot szerezhetnek. Közigazgatási ügyintéző szakirányon a közigazgatás felépítésére, működésének legfontosabb szabályainak oktatására helyezzük a hangsúlyt. A képzés során a tanuló megtanulja az ügykezelést a közigazgatási szerv működésének keretén belül.

Tagozatkód (OM): 036007 0009

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5 év)

A technikusi végzettség megszerzésével informatikai, hálózati ismeretek birtokában kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésben és üzemeltetésében vehet részt a tanuló. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgáló környezetet üzemeltet. Iskolánk tagja a nemzetközi Cisco Hálózati Akadémiának, amely garantálja a korszerű tananyagot és laboreszközöket, valamint az akkreditált oktatóképzést.

Iskolánk ECDL vizsgaközpont!

Tagozatkód (OM): 036007 0010

Légy a mi szuperhősünk!

MRK animációs kisfilm

8 osztályos beiskolázási film

Bemutató óra magyar nyelvből

Bemutató óra angol nyelvből

Négy tanéves gimnáziumi, valamint öt tanéves technikumi képzésekre tanulmányi eredmény alapján történik a felvétel.